Tidsskriftet - Abonnement - Seneste nummer - Tidligere numre - E-bøger - Forfattervejledning - Redaktion

Vand & Jord - Nr. 4 - december 2002

Hvor naturlig er kloroform? (s 84)
Laturnus, Frank m.fl.

Reduktion af intern fosforbelastning (s 89)
Erik Jørgensen, Søren Gabriel, N. J. Drisdal Hansen

Hvad spiser sandorme? (s 93)
Martina Kjellberg

Pæleorm - en stor gene i havnene (s 96)
Flemming Møhlenberg

Efterbehandling af forurenet regnvand (s 99)
Jens Møller, Anna Ledin, Peter Steen Mikkelsen

Skovrejsning og cadmiumudvaskning (s 103)
Martin K. Andersen, Hans Christian Bruun Hansen, Karsten Raulund-Rasmussen

Rundt om Dansk Vandløbs Fauna Indeks (s 107)
Peter Wiberg-Larsen

Empirisk modellering af Mariager Fjord (s 110)
Markager, Stig m.fl.

Hvad bestemmer vandets træk i planter? (s 115)
Kaj Sand-Jensen, Charlotte Andersen