Tidsskriftet - Abonnement - Seneste nummer - Tidligere numre - E-bøger - Forfattervejledning - Redaktion

Vand & Jord - Nr. 4 - december 2001

Maadi, Kairo : rejsebrev fra Egypten, januar 2000 (s 124)
Jørgen E. Simonsen

Opskalering af morænelers egenskaber (s 126)
Gravesen, Peter m.fl.

Prøvetagning af mobilt porevand i opsprækket moræneler (s 130)
Jens Kistrup, Peter R. Jørgensen, Knud Erik S. Klint

3D strømning og transport i sprækket moræneler (s 136)
Bill Harrar, Bertel Nilsson

Denitrifikation af spildevand med reduceret kulstofbehov (s 140)
Gert Petersen

Hvad skete der med Ladegård Sø i 1930? (s 146)
Mortensen, Peer Bo m.fl.

Kvælstoffjernelse i vådområder (s 150)
Jessen, Oluf Z. m.fl.

Pesticider i Bryrup Langsø (s 154)
Torben L. Lauridsen, Lisbeth Wiggers