Tidsskriftet - Abonnement - Seneste nummer - Tidligere numre - E-bøger - Forfattervejledning - Redaktion

Vand & Jord - Nr. 4 - december 2000

Overvågning af vandmiljøet i Danmark - det kan gøres bedre (s 122)
Bo Riemann, Stiig Markager, Jacob Carstensen

Trådalgen dusk-vandhår (s 127)
Anette Fog

Jordbrugsmæssig værdi af organisk affald (s 140)
Søren O. Petersen, Jens Petersen

Miljøfremmede stoffers omsætning i jord og optag i planter (s 143)
Krog Mortensen, Gerda m.fl.

Miljøfremmede stoffer i primær slam (s 148)
Hans Jørgen Rhod, Ulla Strandby

Nedbrydning af organiske miljøfremmede stoffer ved kompostering (s 151)
Per Haugsted Petersen, Lone A. Clowes

Kønsskifte hos havsnegle (s 132)
Elsebeth Glob, Pernille Sterling, Lene Rueskov Nielsen

Diffusion og omsætning af BTEX i kalk (s 136)
Lars Mortensen, Henrik Lorenzen