Tidsskriftet - Abonnement - Seneste nummer - Tidligere numre - E-bøger - Forfattervejledning - Redaktion

Vand & Jord - Nr. 3 - september 1999

Bionedbrydning af tjærestoffer i jord og grundvand (s 84)
Dyreborg, Søren m.fl.

Grundvandsforureningen fra Valby Gasværk (s 92)
Pia Frandsen, Søren Dyreborg, Erik Arvin

Naturlige og kunstige levesteder for geddeyngel (s 96)
Christian Skov, Søren Berg

Miljøfremmede stoffer i vandløb (s 100)
Boutrup, Susanne m.fl.

Nedbrydning af pyren i slam-jord blandinger (s 105)
Charlotte Klinge, Bo Gejlsbjerg, Torben Madsen

Screening af plastmaterialer (s 109)
Glensvig, Dorte m.fl.

De fysiske forhold og dansk vandløbsfaunaindeks (s 113)
Hans-Martin Olsen, Nikolaj Friberg

Fysiske forhold og tilstand i mindre vandløb (s 117)
Peter Græsbøl, Søren Erik Larsen, Nikolaj Friberg