Tidsskriftet - Abonnement - Seneste nummer - Tidligere numre - E-bøger - Forfattervejledning - Redaktion

Vand & Jord - Nr. 3 - september 1998

Grønt i Grindsted (s 90)
Erik Byskov, Henning Hermansen

Vandmiljøplanen af 1987 (s 92)
Christen Duus Børgesen, Arne Kyllingbæk, Jørgen Djurhuus

Datakataloger over miljødata (s 97)
Peter Sandbeck

Planter i naturlige og regulerede vandløb (s 101)


Miljøtruslen der bekymrer enhver (s 105)
Mette Skøt

Analyse af olie i miljøet (s 111)
Asger B. Hansen

Lav belastning giver rent havmiljø (s 112)
Nanna Rask, Mikael Hjorth Jensen, Stig E. Pedersen

Levevilkår for ørred (s 116)
Troels Jacob Lund, Bente Clausen

Modellering af næringssalte i fjorde (s 120)
Torben Larsen, Thomas B. Hansen