Tidsskriftet - Abonnement - Seneste nummer - Tidligere numre - E-bøger - Forfattervejledning - Redaktion

Vand & Jord - Nr. 3 - 1997

Trådalgemåtter er ustabile plantesamfund (s 92)
Dorte Krause-Jensen, Peter Bondo Christensen

Genetablering af undervandsvegetation (s 97)
Torben L. Lauridsen, Poul Hald Møller, Per Delphin

Vandkvalitetsmodel for Mariager Fjord (s 102)
Torben Larsen, Nanna B. Th. Høegh, Kjartan Gunnarsson, Thomas B. Hansen

Indvindingsoplande og særlige drikkevandsområder (s 105)
Anders Refsgaard, Jan Gregersen, Michael Butts, Michael Kristensen

Risikovurdering af kemikalier i Slovakiet (s 109)
Finn Pedersen, Martin Murin, Henrik Tyle

Udvaskning af opløst fosfor til vandløb (s 112)
Lisbeth Wiggers, Bo Vægter

Oplandsvurdering - diffuse fosforkilder (s 116)
Bo Vægter, Lisbeth Wiggers

Vandudskiftet i Bornholmer bassinet (s 120)
Flemming Jakobsen, Jesper Weiergang, Kim Rørbæk

Stoftilbageholdelse på oversvømmede enge (s 125)
Øystein Falkum, Brian Kronvang, Lars M. Svendsen