Tidsskriftet - Abonnement - Seneste nummer - Tidligere numre - E-bøger - Forfattervejledning - Redaktion

Vand & Jord - Nr. 3 - 1996

Glauconit, et middel til forureningsbekæmpelse? (s 96)
3axyz (klasse på Ringkøbing Gymnasium)

Fjernelse af oliestoffer i vandværksfilter (s 101)
Bertil B. Carlsson, Morten A. Olander, Erik Arvin

Molekylærbiologi i miljøundersøgelser (s 104)
Estrid V.S. Høgdall, Zoltan G.S. Nagy, Torben Vang, Lis Nielsen, Martin Borre, Jens Vuus

E. coli i marint sediment (s 108)
Lis Nielsen, Estrid Høgdall, Torben Vang

Stop bundmalingsforgiftning af havet (s 114)
G. Høpner Petersen

Mikrobiel ætylenomsætning i jord (s 117)
Lars Elsgaard

Vandstandshævning i Brede Å-dalen (s 121)
Lars Øvig, Lars Kjelleurp Larsen

Renseproces til kvælstoffjernelse styret af NADH (s 125)
Peter Nørgaard, Kim Helmo, Erik With Sørensen