Tidsskriftet - Abonnement - Seneste nummer - Tidligere numre - E-bøger - Forfattervejledning - Redaktion

Vand & Jord - Nr. 3 - September 2016

Synspunkt: Naturgenopretning er en kommunal kerneopgave (s 82)
Lars Kaalund

Hydrologiens betydning for mosser i rigkær (s 84)
Johanne Fagerlind Hangaard

Omme Ådal (s 87)
Bo Levesen

Vådområder virker (s 91)
Jørgen Windolf, Henrik Tornbjerg, Carl Christian Hoffmann, Brian Kronvang

Den genskabte oase i havet ved Læsø Trindel (s 96)
Ulrik Chr. Berggreen, Else Marie Stamphøj, Marie-Louise Krawack, Karsten Dahl

Eutrofiering i Østersøen: Kuren virker (s 100)
Jesper H. Andersen, Jacob Carstensen, Ciaran Murray

Kan styret dræning reducere kvælstofudledningen? (s 104)
Christen D. Børgesen, I. K. Thomsen, F. P. Vinther, M. V. Carstensen, E. O. Bach, A. B. Møller, M. Deichmann, S. K. Hviid, N. B. Olesen, B. Kronvang, B. Moeslund

Effektiv kortlægning af råstofforekomster (s 108)
Jesper Pedersen, Anders V. Christiansen, Esben Auken, Morten Steen

Rent ubehandlet drikkevand - kan vi bevare drømmen? (s 111)
Erik Arvin

Sæt pris på miljøpåvirkningen (s 118)
Dorte Glensvig, Steffen Brøgger-Jensen, Mette Dalsgaard