Tidsskriftet - Abonnement - Seneste nummer - Tidligere numre - E-bøger - Forfattervejledning - Redaktion

Vand & Jord - Nr. 3 - September 2015

Synspunkt: Enormt spild af overskudsjord skal og kan stoppes (s 82)
Jakob Lemming
Metallers biotilgængelighed afgør toksicitet og overholdelse af kvalitetskriterier (s 84)
Jens Tørsløv, Tina Slothuus
Samspillet mellem grundvand, rigkær og oversvømmelser (s 86)
Bertel Nilsson, Rasmus Ejrnæs, Erik Vinther, Lærke Thorling, Dagmar Andersen
Filsø - den vestjyske kæmpe bag klitterne ved Henne (s 91)
Kathrine Petersen, Theis Kragh, Kaj Sand-Jensen
Haveet sletter ikke alle spor - påvisning af en lokal forurening i et kystvand (s 95)
Michael Olesen, Peter Mæhl, Bo Mammen Kruse
Filterjord - et spadestik dybere (s 101)
Simon Toft Ingvertsen, Karin Cederkvist, Marina Bergen Jensen
Økologisk restaurering langs Øle Å med afsæt i forskningsspørgsmål og effektmålinger (s 105)
Lars Baadstrup-Spohr, Kaj Sand-Jensen, Jonas Morsing, Kenneth Martinsen, Jørgen Bo Larsen, Karsten Raulund-Rasmussen
Overimplementerer Danmark Göteborg protokollen? (s 110)
Jesper Bak
På tide at bremse kampen om ådalene (s 114)
Henrik Vest Sørensen
DBSync - opdateret adgang til PCJuipiterXL (s 116)
Peter Scharling, Martin Hansen
Brug af sekundavand i vandkiosker (s 118)
Marianne B. Marcher Juhl