Tidsskriftet - Abonnement - Seneste nummer - Tidligere numre - E-bøger - Forfattervejledning - Redaktion

Vand & Jord - Nr. 3 - September 2014

Synspunkt: Viden der gør os i stand til at handle (s 82)
Sofie Carsten Nielsen
Aktuelt (s 83)

Centre for Regional change in the Earth System (CRES) (s 84)
Jens Hesselbjerg Christensen
IPCCs SRES udslipsscenarier og de nye RCP scenarier (s 86)
Jens Hesselbjerg Christensen
Usikkerhed på fremtidsscenarier (s 89)
Jens Hesselbjerg Christensen, Frederik Boberg, Ole Bøssing Christensen, Martin Olesen, Martin Drews
Klimamodeller og fremtidens ekstremnedbør (s 93)
Ida Bülow Gregersen, Henrik Madsen, Karsten Arnbjerg-Nielsen
Ændringer og variationer i ekstremregn fra 1874 til 2100 (s 98)
Ida Bülow Gregersen, Henrik Madsen, Karsten Arnbjerg-Nielsen
Virker klimatilpasning i en meget varmere verden? (s 103)
Karsten Arnbjerg-Nielsen, Lykke Leonardsen, Henrik Madsen
Risikovurdering for oversvømmelser i byer (s 106)
Kirsten Halsnæs, Per Skougaard Kaspersen
Vandressourcer i en 6 graders varmere verden (s 112)
Torben O. Sonnenborg, Ida B. Karlsson, Jens Christian Refsgaard, Karsten Høgh Jensen
Nordisk landbrug i en meget varmere verden (s 117)
Jørgen E. Olesen, John R. Porter, Manuel Montesino San Martin, Mohamed Jabloun, Isik Öztürk, Miroslav Trnka
Effekter af et 6 graders varmere klima på danske søers tilstand (s 121)
Dennis Trolle et al.
Scenarier for fremtidens arealanvendelse i Danmark (s 126)
Jørgen E. Olesen, Erik Jeppesen, John R. Porter, Christen Duus Børgesen, Dennis Trolle, Jens Christian Refsgaard, Torben Sonnenborg, Ida Bjørnholt Karlsson
Scenarier for fremtidig kvælstofbalance og -udvaskning i Odense Å opland (s 130)
Jørgen E. Olesen, Erik Jeppesen, Christen Duus Børgesen, Dennis Trolle, Isik Öztürk, Jens Christian Refsgaard, Torben Sonnenborg, Ida Bjørnholt Karlsson
Scenarier for fremtidig vandbalance og vendstrømning i Odense Å (s 134)
Torben Sonnenborg, Ida Karlsson, Dennis Trolle, Christen Duus Børgesen, Erik Jeppesen, Jørgen E. Olesen, Jens Christian Refsgaard
Nordisk klimatilpasningskonference 2014 (s 138)
Martin Drews, Martin Olsen
Brugerbehov og forskningsfokus (s 141)
Martin Drews, Flemming Gertz, Torben Weiss Garne, Niels Philip Jensen, Carsten Jespersen, Gert Laursen, Jørgen E. Olesen, Jens Hesselbjerg Christensen