Tidsskriftet - Abonnement - Seneste nummer - Tidligere numre - E-bøger - Forfattervejledning - Redaktion

Vand & Jord - Nr. 3 - oktober 2013

Synspunkt: Skjern Å refleksioner (s 86)
Ulrik Lorenzen, Niels Dahlin Lisborg
Skjern Å Naturprojekt i hovedtræk (s 88)
Steen Ø. Dahl
Hydromorfologiske ændringer af Skjern Å - 10 år senere (s 90)

Skjernåens smådyr og planter - lykkedes restaureringen? (s 95)
Peter Wiberg-Larsen, Annette Baattrup-Pedersen, Esben Kristensen, Rikke Reisner Hansen, Brian Kronvang
Skjern Enge - en våd ørkenvandring (s 99)
Rasmus Ejrnæs, Peter Wind, Bettina Nygaard, Rikke Reisner Hansen, Annette Baattrup-Pedersen
Skjern Å naturprojektets betydning for laksen (s 103)
Anders Koed
Skjern Enge - kom fuglene tilbage? (s 108)
Thomas Bregnballe, Ole Amstrup, Thomas Eske Holm, Preben Clausen, Rasmus Ejrnæs, Tony Fox
Skjern Å restaureringen og oplevelsesøkonomien (s 112)
Peter Wiberg-Larsen, Anders Koed
En å i forandring - en lodsejers beretning (s 115)
Tina Pedersen
Mini-Sky TEM - et nyt kortlægningsværktøj (s 118)
Jesper Pedersen, Flemming Effersø, Flemming Jørgensen, Jens Christian Refsgaard, Esben Auken, Cyril Champer, Anders Vest Christiansen
Anvendelse af SorbiCel 1 til pesticid- og næringsstofmonitering (s 122)
Anders Lindblad Vendelboe, Hubert de Jonge, Preben Olsen, Lis Wollesen de Jonge
Forskningstraditioner i ferskvand og på landjorden (s 125)
Kaj Sand-Jensen, Hans Henrik Bruun