Tidsskriftet - Abonnement - Seneste nummer - Tidligere numre - E-bøger - Forfattervejledning - Redaktion

Vand & Jord - Nr. 3 - september 2012

Synspunkt: Miljømålslovens veje og vildveje (s 82)
Charlotte Kjærgaard, Steen Østergaard Dahl
God naturgenopretning kræver helhed (s 84)
Boris Schønfeldt, Karsten Wandall
Vand og naturindsatsen - sådan gør vi i Faaborg-Midtfyn Kommune (s 87)
Stine Bundgaard Hansen, Claus Paludan
Planer for de danske søer (s 90)
Martin Søndergaard, Liselotte S. Johansson, Torben L. Lauridsen, Erik Jeppesen
Hydraulisk belastning af vandløb (s 94)
Jens Pedersen
Vandløbsindsats og økonomi i Hjørring Kommune (s 97)
Jens Pedersen
Problematisk dansk implementering (s 100)
Flemming Gertz, Leif Knudsen, Irene Wiborg
Vandplanerne set med økonomiske briller (s 104)
Brian H. Jacobsen
Nitratreduktion i grundvand som virkemiddel (s 107)
Jens Christian Refsgaard, Esben Auken, Flemming Gertz
Differentieret placering af virkemidler (s 112)
Gitte Blicher-Mathiesen, Hans Estrup Andersen
Vandplaner - Geografi og §§ (s 116)
Lasse Baaner
Miljølitteraturen (IV) (s 119)
Baronesse von Dant

Fra monsterregn til ny skov(s 120)
Pernille Enevoldsen, Ole Dahlqvist Sørensen