Tidsskriftet - Abonnement - Seneste nummer - Tidligere numre - E-bøger - Forfattervejledning - Redaktion

Vand & Jord - Nr. 3 - september 2010

Synspunkt: Esrum sø reddet (s 82)
Tina Pedersen
Besparelser ved oprensning af regnvandsbassiner (s 84)
Kim Lorentzen, Benny Nielsen
Habitatområde forurenes af miljøgift (s 87)
Sandra Falkenberg Hansen
Naturkonsekvensvurdering - uden videnskabelig tvivl (s 91)
Helle Vang-Andersen
Kvalitetsløft for biologiske vandløbsundersøgelser? (s 95)
Peter Wiberg-Larsen
EU forsøger at redde ålen (s 99)
Henrik Sparholt
Biodiversitet i vandløb - er tilbagegangen for vandaks standset? (s 103)
Annette Baattrup-Pedersen, Peter Wiberg-Larsen, Esben A. Kristensen, Rasmus Ejrnæs
Får temperaturændringerne fiskene til at svømme nordpå? (s 108)
Jørgen Nørrevang Jensen
Jordvarmeboringer - problemstillinger og perspektiver (s 111)
Inga Sørensen
Lavt vand - en nødvendighed for geddeyngel (s 117)
Søren Berg, Christian Skov, Jimmi Spur Olsen, Kim Michelsen