Tidsskriftet - Abonnement - Seneste nummer - Tidligere numre - E-bøger - Forfattervejledning - Redaktion

Vand & Jord - Nr. 3 - september 2009

Synspunkt
Bent Lauge Madsen
Synspunkt: Grøn vækst eller sort snak (s 82)
Bent Lauge Madsen
Forøger vådområder den globale opvarmning? (s 84)
Mathias Herbst m.fl.
Dynamisk naturgenopretning med bæver (s 90)
Anna Bodil Hald, Jørn Pagh Bertelsen
Mølleåprojektet - en tvivlsom løsning (s 94)
Michael Olesen, Erik Arvin, Niels Nyholm
Ferskvandsafstrømning (s 100)
Jørgen Windolf m.fl.
Ny lokal beregning af nettonedbør (s 104)
Ruth Grant, Gitte Blicher-Mathiesen, Peter Mejlhede Andersen
Varme som tracer for udveksling mellem grundvand og overfladevand (s 109)
Peter Engesgaard m.fl.
Hvad koster Søborg Sø? (s 114)
Bo Christensen, Anne Ohm
Saltvandssøen, fra et paradoks til en naturperle (s 118)
Karsten Laursen