Tidsskriftet - Abonnement - Seneste nummer - Tidligere numre - E-bøger - Forfattervejledning - Redaktion

Vand & Jord - Nr. 3 - juli 2008

Synspunkt
Hans Nielsen
Undersøgelse ved brug af kerneboringer (s 84)
Andreas Houlberg Kristensen m.fl.
Nationalpark Thy - den første i Danmark (s 90)
Ditte Svendsen
Opløsningsmidlers transportvej til indeklimaet (s 93)
Per Loll, Claus Larsen, Maria Grøn
Naturlige plantesamfund i restaurerede vandløb (s 97)
Annette Baattrup-Pedersen, Tina Pedersen, Tom V. Madsen
Kortlægning af befæstningsgrad ud fra flyfotos og satellitbilleder (s 102)
Mikael Kamp Sørensen, Christian Tøttrup
Plantebunden næringsstoftransport - en overset transportmekanisme (s 105)
Mogens R. Flindt m.fl.
De trængte vandløb (s 109)
Bjarne Madsen; Brian H. Jacobsen
Baggrundskoncentrationen af næringsstoffer i grundvand og overfladevand (s 113)
Jens Bøgestrand m.fl.
Klimaændringer og parasitter (s 117)
Mikkel M. Sørensen; Kim Nørgaard Mouritsen