Tidsskriftet - Abonnement - Seneste nummer - Tidligere numre - E-bøger - Forfattervejledning - Redaktion

Vand & Jord - Nr. 3 - september 2007

Synspunkt
Birthe Zimmermann
Jordforurening i danske naturområder (s 84)
John Jensen, Nanna Seidelin
Invasiv Mnemiopsis-ribbegople i danske farvande (s 89)
Hans Ulrik Riisgaard
På jagt efter ålen i Sargassohavet : Galathea 3 (s 91)
Henrik Sparholt
BNI - en hjælpende hånd til forvaltningen (s 93)
Bo Riemann
Galathea-3: "Søers biologi" : status og tilbageblik (s 95)
Susanne Lildal Amsinck
De 7 miljøcentre indsamler idéer til vand- og naturplaner (s 99)
Tony Christensen
Forvaltning af både fugleliv og vandkvalitet i vådområder (s 102)
Thomas Eske Holm, Preben Clausen
Retablering af ålegræs i fjorde (s 105)
Mogens R. Flindt, Morten Lundkvist, Cathrine Bøgh Pedersen
Vandafstrømning og jordbundsforhold (s 109)
Lisbeth Wiggers
Havbunden påvirker ålegræssets dybdegrænse (s 113)
Dorte Krause-Jensen m.fl.
Er tang en ny marin ressource i Grønland? (s 117)
Susse Wegeberg