Tidsskriftet - Abonnement - Seneste nummer - Tidligere numre - E-bøger - Forfattervejledning - Redaktion

Vand & Jord - Nr. 3 - september 2006

Synspunkt: Forureneren betales (s 82)
Jytte Heslop
Beregning af nitratudvaskning (s 84)
Jens Petersen, Bjørn Molt Petersen, Jesper Waagepetersen
Fosfat i vandløb : betydning af oplandsfaktorer (s 114)
Lisbeth Wiggers, Holger Nehmdahl
Hvordan påvirker temperaturen den bakterielle omsætning? (s 88)
Niels Lagergaard Pedersen, Kaj Sand-Jensen, Morten Søndergaard
Marginalia: Fra miljøhistoriens skatkammer (s 93)

Vejr, klima og maksimumsvandføring (s 94)
Merete Hvid Dalnæs, Bent Hasholt
Ingeniører uden grænser (s 99)

Miljødata før og efter strukturreformen (s 100)
Kim Ingemann Christensen, Lars Kaalund
Kemiske forureningsstoffer i regnafstrømning fra befæstede overflader (s 108)
Mikkelsen, Peter Steen m.fl.
Find vej i miljøjunglen (s 105)
Anke Oberender, Jette Bjerre Hansen
Miljødata før og efter strukturreformen (s 100)
Kim Ingemann Christensen, Lars Kaalund