Tidsskriftet - Abonnement - Seneste nummer - Tidligere numre - E-bøger - Forfattervejledning - Redaktion

Vand & Jord - Nr. 3 - september 2000

Overvurderer VMP II nitratreduktionen i vådområder? (s 84)
Færge, Jens m.fl.

Håndtering af forsigtighedsprincippet (s 88)
Hans Sanderson

Når sø-miljøet får et "rap" (s 90)
Wiberg-Larsen, Peter m.fl.

Toksicitet af perkolatforurenet grundvand (s 96)
Anders Baun, Poul L. Bjerg, Niels Nyholm

Grundvand - også for vandløbsfolk (s 100)
Lisbeth Wiggers, Lærke Thorling, Troels Laier

Er blågrønalger et problem i danske søer? (s 104)
Kirsten Christoffersen

Overvågning af vandmiljøet i Danmark - kan det ikke gøres lidt bedre? (s 109)
Karl Iver Dahl-Madsen

Miljøregulering i Malaysia - er danske erfaringer relevante? (s 111)
Henning Schroll, Arne Wangel

Store datasæt giver ny viden om ålegræs (s 114)
Krause-Jensen, Dorte m.fl.