Tidsskriftet - Abonnement - Seneste nummer - Tidligere numre - E-bøger - Forfattervejledning - Redaktion

Vand & Jord - Nr. 2 - maj 1999

Anmeldelse af: Madsen, Bent Lauge: Vandløbene i Danmark (s 43)
Anmelder: Kaj Sand-Jensen

Anmeldelse af: Katko, Tapio S.: Water (s 44)
Anmelder: Mogens Henze

Ådalenes rige planteliv (s 48)
Annette Baattrup-Pedersen, Nikolai Friberg, Tenna Riis

Vårfluer - biodiversitet i danske vandløb (s 51)
Wiberg-Larsen, Peter m.fl.

Omsætning af miljøfremmede stoffer i renseanlæg og slamstak (s 55)
Erichsen, Paul Chr. m.fl.

Affald som næringsstofkilde (s 60)
J. Petersen

Sorption af pesticider i grundvand (s 63)
Tüchsen, Peter L. m.fl.

Rosetplanter påvirker jern og fosfor (s 68)
Kasper K. Christensen, Frede Ø. Anderse

Livscyklus-screening af marineret sild i glas (s 73)
Eva Ritter, Per Christensen, Lars Seiersen

Mikroekstraktion til miljøanalyser (s 78)