Tidsskriftet - Abonnement - Seneste nummer - Tidligere numre - E-bøger - Forfattervejledning - Redaktion

Vand & Jord - Nr. 2 - maj 1998

Kunstig infiltration af vand fra Arresø (s 48)
Gyrite Brandt, Adam Brun

Hydrogeologisk kontrol af pyritoxidation. Transport af ilt. Frigivelse og binding af nikkel (s 52)
Flemming Larsen, Dieke Postma, Kurt Sørensen, Bo Elberling, Flemming Larsen, Steen Christensen, Dieke Postma, Flemming Larsen, Dieke Postma

Overvågning af Danmarks natur (s 65)
Michael Stoltze

Tungmetaller i blåmuslinger fra Horsens Fjord (s 69)
Jens Tikær Andersen, Poul Dall

Zooplankton i søer (s 71)
Leif Junge Pedersen

Pigmentanalyser i stedet for algetællinger (s 76)
Louise Schlüter, Flemming Møhlenberg, Søren Larsen

Biogasprocessen - styr på mikrobiologien (s 80)
Anders Hay Sørensen, Irini Angelidaki, Birgitte K. Ahring