Tidsskriftet - Abonnement - Seneste nummer - Tidligere numre - E-bøger - Forfattervejledning - Redaktion

Vand & Jord - Nr. 2 - 1997

Biologiske minirenseanlæg (s 50)
Søren Brønd

Spildevandsrensning i det åbne land (s 54)
Henrik Bach Andersen, Nils T. Daell Kristensen, Harley Bundgaard Madsen

Fosforudledning i det åbne land (s 58)
Halfdan Bøgh

Aktiv-slam proces i biologisk minianlæg (s 61)
Morten Fjerbæk

Miljø-uddannelser i Polen (s 63)
Lars Houmøller, Inger Jensen

Millionbesparelser på renseanlæg i Polen (s 65)
Peter Noe Markmann, John Borgbjerg Møller, Ulrik Wendelboe-Larsen

Lav belastning giver rent havmiljø (s 73)
Nanna Rask, Stig E. Pedersen

Formulering af spildevandsvilkår (s 78)
Arne Corlin

Regulering af planteplanktonets vækstrate (s 82)
Anne-Mette Hansen, Frede Østergaard Andersen

Værdisætning af miljøgoder (s 85)
Lars Ditlev Mørck Ottosen