Tidsskriftet - Abonnement - Seneste nummer - Tidligere numre - E-bøger - Forfattervejledning - Redaktion

Vand & Jord - Nr. 2 - 1996

Tilskud til okkerbekæmpelse (s 53)
Stig Per Andersen

Okkerlov og administration (s 57)
Stig Per Andersen, Lars Kjellerup Larsen

Okkerrensning i Ringkjøbing Amt ((s 59)
Bitten Bolet, Per Søby Jensen

Jernudvaskning fra Haunstrup Brunkulsleje (s 63)
Jakob Bisgaard

Okkerrensning ved Spåbæk Brunkulsleje (s 67)
Per Søby Jensen

Vandløbsrestaurering for hele oplandet (s 72)
Mogens Bjørn Nielsen

Måling af nitratudvaskning (s 78)
Jørgen Djurhuus, Ole Hørbye Jacobsen, Preben Olsen

Screening for sære tænder (s 83)
Angelo Vermeulen, Peter C. Dall, Finn G. Hansen

Ørreden tilbage i Skader Å (s 86)
Hans-Martin Olsen, Peter Kaarup, Per Jørgensen

Sørestaurering ved udsætning af geddeyngel (s 74)
Martin Søndergaard