Tidsskriftet - Abonnement - Seneste nummer - Tidligere numre - E-bøger - Forfattervejledning - Redaktion

Vand & Jord - Nr. 2 - Maj 2016

TEMA: CLEAR

Indledning: Center for Sørestaurering - CLEAR (s 42)
Frede Ø. Andersen, Hennng S. Jensen

Nordborg Sø - 10 år efter restaurering (s 44)
Sara Egemose, Mogens R. Flindt, Erik Jeppesen, Henning S. Jensen

Restaurering af danske søer med aluminium (s 47)
Henning S. Jensen, Sara Egemose, Kasper Reitzel, Thomas Aabling, Immaculada de Vicente, Nanna Rosenqvist, Poul Bjerregaard, Frede Ø. Andersen

Væng Sø - to biomanipulationer og 30 års overvågning (s 51)
Martin Søndergaard, Erik Jeppesen, Torben L. Lauridsen, Frank Landkildehus, Jacob Kidmose

Vandremusling - en "ny" spiller i danske søer (s 55)
Kirsten S. Christoffersen

Spiller kvælstof en rolle for tilstanden i søerne? (s 59)
Saara Olsen, Martin Søndergaard, Erik Jeppesen, Suting Zhao, Wei Li

Lobeliesøer - trusler og restaurering (s 63)
Ole Pedersen, Lars Baadstrup-Spohr, Mikkel Madsen-Østerbye, Emil Kristensen, Theis Kragh, Mikkel René Andersen, Frede Ø. Andersen, Kaj Sand-Jensen

Naturgenopretning af Filsø - hurtig afvikling af næringsfrigivelsen fra de oversvømmede kornmarker (s 66)
Theis Kragh, Kathrine Petersen, Kaj Sand-Jensen

Grundvand og søer (s 72)
Bertel Nilsson, Peter Engesgaard, Jacob B. Kidmose, Jolanta Kazmierczak

Procesbaserede sømodeller til forskning og målrettet forvaltning (s 76)
Dennis Trolle, Karsten Bolding, Erik Jeppesen, Mogens Flindt, Anders Nielsen, Fenjuan Hu