Tidsskriftet - Abonnement - Seneste nummer - Tidligere numre - E-bøger - Forfattervejledning - Redaktion

Vand & Jord - Nr. 2 - Maj 2015

Synspunkt: Når data flyder som puslespilsbrikker (s 42)
Rikke Hansen
Får vi mere vand, når nåleskov bliver til løvskov? (s 44)
Jesper R. Christiansen, Per Gundersen, Torben O. Sonnenborg
Nyudviklet FluxSampler måler grundvandets hastighed og strømning (s 48)
Steffen Damsgaard Nielsen, Hubert de Jonge, Mads Terkelsen
Konsekvenser for grundvandskvaliteten ved råstofindvinding under grundvandspejlet (s 52)
Camilla Sulsbrück, Lars G. Ernst, Niels Peter Arildskov, Torsten Holmboe
Våde Naturtyper i det udrænede og drænede landskab (s 56)
Bertel Nilsson, Mogens Humlekrog Greve, Mette Balslev Greve, Marianne B. Wiese, Lisbeth Tougaard, Sonja Li Tind
Blåt klip: Hormoner i spildevand ændrer reproduktionsevnen hos fisk (s 59)
Claus Hagebro

Behandling af drikkevand i Danmark 1978-2014 (s 60)
Elin Dichmann Jensen
Danmarks klitnatur trues af stabilitet (s 64)
Ane Kirstine Brunbjerg, Gorm Pilgaard Jørgensen, Kristian Mandsberg Nielsen, Morten Lauge Pedersen, Jens-Christian Svenning, Rasmus Ejrnæs
Samarbejde om klimatilpasning i Rødby Fjord oplandet (s 69)
Dan Raahauge, Regitze Lassen, Preben Hansen, Jan Gregersen, Jacob Gudbjerg, Birgit Paludan
Thyborøn Kanals betydning for kysterosion på den jyske vedstkyss sydlige del (s 73)
Torben Larsen, Jørgen Bülow Beck
MODFLOW-LID kvantificerer LAR-effekten (s 76)
Jan Jeppesen, Christian Ammitsøe