Tidsskriftet - Abonnement - Seneste nummer - Tidligere numre - E-bøger - Forfattervejledning - Redaktion

Vand & Jord - Nr. 2 - maj 2013

Synspunkt: Drænene skal med i vandplanlægningen (s 42)
Bent Lauge Madsen
Danmarks første havstrategi (s 44)
Lene Westergaard
Det danske havmiljø - påvirkninger og effekter (s 46)
Jens W. Hansen, Jesper H. Andersen, Cordula Göke
Op i det røde felt? - vurdering af miljøtilstanden i havet (s 51)
Jesper H. Andersen, Ciarán Murray, Martin M. Larsen, Jens W. Hansen, Cordula Göke
Fiskebestande: viden, udbredelse og tilstand (s 55)
Thomas Kirk Sørensen
Undervandsstøj og havstrategi (s 59)
Frank Thomsen
Økonomien i havstrategidirektivet (s 62)
Christina van Breugel
Havstrategi og biodiversitet (s 69)
Henrik Skov
Naturtilstand, bevaringsstatus og naturovervågning (s 72)
Jesper Bak, Marianne Bruus, Beate Strandberg, Morten T. Strandberg, Peter B. Sørensen, Knud Erik Nielsen
Ærgerlige misforståelser i artikel om naturtilstand (s 75)
Jesper Fredshavn, Rasmus Ejrnæs, Bettina Nygaard Vand-bårne sygdomme og klimaændringer (s 78)
Frank Leck Fotel, Claus Jørgensen, Anders Erichsen