Tidsskriftet - Abonnement - Seneste nummer - Tidligere numre - E-bøger - Forfattervejledning - Redaktion

Vand & Jord - Nr. 2 - maj 2011

Marginalia: Vandvædderen (s 42)
Aquamontanus
Danmarks Biodiversitet (s 44)
Rasmus Ejrnæs, Bettina Nygaard
Dansk biodiversitet under luppen? (s 46)
Finn Borchsenius, Henrik Enghoff, Isabel Calabuig, Lotte Endsleff
Hvad tænker et marsvin om en bro (s 50)
Jakob Tougaard, Jacob Nabe-Nielsen
Den gamle skov, klimaet og biodiversiteten (s 55)
Karsten Thomsen
Biodiversitet i græsmarken en fordel for både natur og fødevareproduktion (s 61)
Jørgen Eriksen, Beate Strandberg, Karen Søegaard
Naturpleje som driftsgren (s 64)
Heidi Buur Holbeck
Giver mindre kvælstof renere vand i søer og fjorde? (s 67)
Benjamin Nielsen
Knust beton til fosforfjernelse i vandmiljøet - Del 2 (s 72)
Melanie J. Sønderup, Malde V. Beinthin, Kasper Reitzel, Sara Egemose, Mogens R. Flindt
Miljølitteraturen II (s 76)
Frederikke baronesse von Dant

Implementering af Vandrammedirektivet (s 77)
Annette Baattrup-Pedersen, Rasmus Ejrnæs, Bettina Nygaard, Søren E. Larsen