Tidsskriftet - Abonnement - Seneste nummer - Tidligere numre - E-bøger - Forfattervejledning - Redaktion

Vand & Jord - Nr. 2 - maj 2010

Synspunkt: Ordentlig overvågning er en forudsætning for vandmiljøindsatsen (s 42)
Erik Jørgensen
Ådale som virkemiddel i vandplanerne (s 44)
Harley Bundgaard Madsen, Stig Eggert Pedersen
Etablering af nye vådområder - set fra et landbrugsperspektiv (s 47)
Flemming Gertz, Anne Mette Langvad, Heidi Buur Holbæk
Fosfor i åer og dale: Kilder eller filter? (s 50)
Brian Kronvang, Carlos Hoffmann, Hans Thodsen, Jørgen Windolf, Joachim Audet, Søren E. Larsen, Henning S. Jensen
Randzoner som fosforfiltre (s 55)
Goswin Heckrath, Charlotte Kjærgaard, Judith Hinger, Hans Estrup Andersen, Brian Kronvang
Risiko for fosfortab ved reetablering af vådområder? (s 58)
Charlotte Kjærgaard, Carl Christian Hoffmann, Lisa Heiberg, Hans Christian B. Hansen, Henning Jensen, Mogens H. Greve
Ådale som kvælstoffiltre (s 64)
Carl Christian Hoffmann, Jørgen Windolf, Hans Thodsen, Brian Kronvang
Hvorfor overvåge reetablerede vådområder? (s 67)
Brian Kronvang, Carlos Hoffmann, Charlotte Kjærgaard, Hubert de Jonge, Joachim Audet
Biodiversitet i ådale - status over naturen (s 73)
Annette Baattrup-Pedersen, Rasmus Ejrnæs, Bettina Nygaard, John B. Dybkjær
Konstruerede vådområder som effektive landskabsfiltre (s 77)
Charlotte Kjærgaard, Carl Christian Hoffmann