Tidsskriftet - Abonnement - Seneste nummer - Tidligere numre - E-bøger - Forfattervejledning - Redaktion

Vand & Jord - Nr. 2 - juni 2009

Et web-baseret P-indeks som miljøplanlægningsredskab : del 1 (s 43)
Goswin Heckrath m.fl.
Et web-baseret P-indeks som miljøplanlægningsredskab : del 2 (s 49)
Goswin Heckrath m.fl.
Fosforresursen i dansk landbrugsjord (s 54)
Goswin Heckrath, Gitte Holton Rubæk, Mogens H. Greve
Kortlægning af risikoen for makroporeafsrømning (s 58)
Goswin Heckrath m.fl.
Risikovurdering for fosfortab fra lavbundsjorde (s 62)
Charlotte Kjærgaard, Carl Christian Hoffmann, Mogens Humlekrog Greve
N-risikoværktøj til optimal fordeling af virkemidler (s 66)
Peter Sørensen m.fl.
Modelberegning af N-udvaskning fra landbrugsarealer (s 70)
Mogens H. Greve, Christen Duus Børgesen
Kvælstofreduktion (s 74)
Jørgen Windolf, Henrik Tornbjerg
Vurdering af naturværdier i moser og enge (s 78)
Bettina Nygaard, Rasmus Ejrnæs, Annette Baattrup-Pedersen