Tidsskriftet - Abonnement - Seneste nummer - Tidligere numre - E-bøger - Forfattervejledning - Redaktion

Vand & Jord - Nr. 2 - maj 2006

Synspunkt: Hvem er vandmiljøets minister? (s 42)
Bent Lauge Madsen
Østrogener fra human urin i miljøet (s 44)
Lindedam, Jane m.fl.
Herbiciders synergieffekter på ålegræs (s 48)
Line Winkel Nielsen
Blå klip: Jord på nettet (s 51)
Inga Sørensen
Vandløbskursus på litauisk - på vej mod nye tider (s 52)
Kristiina Mardi, Nikolai Friberg, Jens Skriver, Brian Kronvang, Vaida Olsauskyte
Marginalia: Den fluviale opvarmning (s 55)

Variation i nedbrydning af BAM (s 56)
Dam, Rasmus Seidelin m.fl.
Hvordan bliver vi klogere? (s 60)
Kaj Sand-Jensen
Intelligent design i spildevandsrensning (s 64)
P. E. Dant
Boligområders afledning af tungmetal : en analyse af tungmetalindholdet i slammet fra 8 renseanlæg uden væsentlig industribelastning (s 66)
Uffe Rasmussen
Afstrømning i små vandløb om 100 år (s 72)
Kristina Møberg Hansen, Brian Kronvang, Annette Guldberg
Sulfatindhold og vandtypebestemmelse (s 76)
Lone Mossin, Kurt Jakobsen