Tidsskriftet - Abonnement - Seneste nummer - Tidligere numre - E-bøger - Forfattervejledning - Redaktion

Vand & Jord - Nr. 2 - maj 2005

Synspunkt: Svineindustrien (s 42)
Mogens Henze
Fordampning fra landbrug og skov (s 44)
Ulla Lyngs Ladekarl, Claus Beier, Ebba Dellwik
Temperaturen i vandløb: empiri og modeller (s 48)
Niels Lagergaard Pedersen, Kaj Sand-Jensen
Indskudte søer i vandløb øger stofomsætningen (s 54)
Niels Lagergaard Pedersen, Kaj Sand-Jensen
Kvælstofbalance ved ændret tilførsel af handelsgødning (s 58)
Jens Petersen, Jørgen Djurhuus
Perspektiver for miljøkvalitet i søer og vandløb (s 61)
Kurt Nielsen, Martin Søndergaard, Nikolai Friberg
Tungmetaller i danske jordtyper : baggrundsværdier og koncentrationsændringer gennem de sidste 3000 år (s 66)
Hinge, Heidi m.fl.
Debat: Modeller (s 71)
Jørgen Windolf
Driftsoptimering af INKA-beluftning (s 75)
Morten Christensen, Lars Mortensen