Tidsskriftet - Abonnement - Seneste nummer - Tidligere numre - E-bøger - Forfattervejledning - Redaktion

Vand & Jord - Nr. 2 - maj 2004

Synspunkt
Elin Dichmann Jensen
Plantesamfund i tre restaurerede ådale (s 44)
Bent Albæk, Annette Baattrup-Pedersen, Hans-Henrik Schierup
Gopler i Limfjorden (s 48)
Hans Ulrik Riisgaard, Ole Moeslund
Kortlægning af landbrugets pesticidforbrug (s 53)
Casper Szilas, Christian Thirup, Tove Urup Byberg
Naturlige pesticider fra gensplejsede planter (s 56)
Bjarnholt, Nanna m.fl.
GMO'er er på vej (s 60)
Karl Iver Dahl-Madsen
Stress hos "vandets sjæl" (s 65)
Peter Wiberg-Larsen
Arsen og drikkevandskriterier (s 68)
Astrid Zeuthen Jeppesen, Loren Ramsay

Restaurering af Sønderby Sø med aluminium (s 70)
Hansen, Jonas m.fl.
Grødeskæring rammer vandløbets organismer (s 75)
Morten Lauge Pedersen, Annette Baatrup-Pedersen, Nikolai Friberg