Tidsskriftet - Abonnement - Seneste nummer - Tidligere numre - E-bøger - Forfattervejledning - Redaktion

Vand & Jord - Nr. 2 - maj 2003

Synspunkt: Sletter havet alle spor? (s 42)
Poul Møller Pedersen
Skovrejsning og grundvandskvalitet i Vestjylland (s 44)
Claus Kjøller, Flemming Larsen, Dieke Postma
Grødeskæringsforsøg i Tvis Å (s 48)
Annette Baattrup-Pedersen, Tenna Riis, Flemming Kofoed
Vandrammedirektivet, næringstoffer i kystvande (s 52)
Conley, Daniel J. m.fl.
Er bly og PAH i jord et problem? (s 57)
Christian Grøn
Problemer med vandbalancen på mark- og oplandsskala (s 59)
Plauborg, Finn m.fl.
Indikator for miljøstress (s 64)
Pertoldi, Cino m.fl.
Naturlig nedbrydning af benzin i grundvand (s 67)
Claus Bryde, Per Nielsen, Michael Mücke Jensen
Satellitbilleder til modellering af vandbalance (s 72)
Bøgh, Eva m.fl.
Diffus fosforbelastning : transportveje og regulering (s 78)
Lisbeth Wiggers