Tidsskriftet - Abonnement - Seneste nummer - Tidligere numre - E-bøger - Forfattervejledning - Redaktion

Vand & Jord - Nr. 2 - maj 2002

Vandrammedirektiv - grundvand/overfladevand (s 45)
Refsgaard, Jens Christian m.fl.

Insekticid påvirkning af planktonsamfund (s 51)
Ursula Friberg-Jensen, Kirsten Christoffersen

Flere vådområder - men hvad koster det? (s 56)
Jens Abildtrup, Brian H. Jacobsen

Dyreliv på havbunden nu og for 100 år siden (s 59)
Elsebeth Glob

Numerisk løser af transkritisk strømning i åer og floder (s 63)
Flemming Jakobsen, Kim Wium Olesen

Kvælstofudvaskning - empiriske modeller (s 67)
Ruth Grant, Gitte Blicher-Mathiesen

Varmestress hos ålegræs (s 72)
Therese Holter, Søren Laurentius Nielsen

Overskud i vandbalancer (s 75)
Gitte Blicher-Mathiesen, Hans Estrup Andersen