Tidsskriftet - Abonnement - Seneste nummer - Tidligere numre - E-bøger - Forfattervejledning - Redaktion

Vand & Jord - Nr. 1 - februar 1998

Pesticider i vandløb (s 7)
Betty Bügel Mogensen

Tungmetaller i jord og vand (s 10)
Martin M. Larsen, Carsten Langtofte, Jesper Bak

Overvågning og analysekvalitet : organiske mikroforureninger (s 16)
Bente A. Nyeland, Susanne Rasmussen, Nils H. Toubro

Miljøfremmede stoffer i grundvand (s 20)
Walter Brüsch, Bo Lindhardt

Beregning af kritisk spredning : vurdering af additive effekter af stofudledninger til vandområder (s 25)
Arne Corlin, Karl Iver Dahl-Madsen

Næringsstoffer og arealanvendelse (s 28)
Brian Kronvang, Lars M. Svendsen, Jens P. Jensen, Jesper Dørge

Kilder til uorganiske stoffer i grundvandet : herunder lossepladser (s 31)
Mads Ærtebjerg Nielsen, Bertil Ben Carlson, Poul Løgstrup Bjerg, Jørn Kristian Pedersen, Thomas Højlund Christensen

Udplantning af ålegræs, kan det betale sig? (s 36)
Lars D. Mørck Ottosen

Slamproduktion ved biologisk spildevandsrensning (s 40)
Mogens Henze

Akvakultur & miljø (s 42)
Karl Iver Dahl-Madsen, Henrik Bechmann-Nielsen