Tidsskriftet - Abonnement - Seneste nummer - Tidligere numre - E-bøger - Forfattervejledning - Redaktion

Vand & Jord - Nr. 1 - 1997

Landbruget mister terræn (s 8)
Rolf Christiansen, John Pedersen, Peder V. Nielsen

Bedre miljø - højere vandstand (s 12)
Rolf Christiansen, John Pedersen, Klaus Schlünsen

Ørredens krav til vandløbenes fysiske forhold (s 16)
Hans-Martin Olesen

Sæt pris på naturen (s 21)
Lars D. M. Ottosen

NADH-måling og fjernelse af kvælstof (s 24)
Dines Thornberg, Mogens Henze, Thomas Kongerslev

Danmarks største slørvinge igen udbredt i Storå (s 32)
Poul Aagaard, Bitten Bolet

Østrogene stoffer i det akvatiske miljø (s36)
Bodil Korsgaard, Poul Bjerregaard