Tidsskriftet - Abonnement - Seneste nummer - Tidligere numre - E-bøger - Forfattervejledning - Redaktion

Vand & Jord - Nr. 1 - Februar 2020

Synspunkt: Udsigt til endnu vådere og endnu tørrere år (s 2)
Jens Hesselbjerg Christensen

Overløb fra fælleskloak er ikke altid den eneste synder! (s 4)
Frederikke Linulf, Bettina Precht Simonsen, Katrine Nielsen, Lucia Vezzaro Nnnn

Potentiale for yderligere reetablering af vådområder i Odense Å (s 7)
Magdalena Lewandowska, Carl Christian Hoffmann, Ane Kjeldgaard

Storskala-transplantation af ålegræs - metoder og perspektiver (s 12)
Troels Lange, Nele Wendländer, Niels Svane, Rune Steinfurth, Benjamin Nielsen, Camilla Rasch, Erik Kristensen, Mogens R. Flindt

Afstrømning fra byens ubefæstede områder (s 17)
Kristoffer Tønder Nielsen, Mads Uggerby, Michael Robdrup Rasmussen

Vandaks i genoprettede danske vandløb (s 21)
Trine J. Johnsen, Lisbeth D. Henriksen, Helena Kallestrup, Søren E. Larsen, Tenna Riis, Annette Baattrup-Pedersen

God proces og succes med grundvandsbeskyttelse (s 25)
Rikke Krogshave Laursen

Drænvand som cirkulær ressource (s 28)
Knud Tybirk, Bertel Meilvang

Overfladisk afstrømning fra marker (s 32)
Brian Kronvang, Niels B. Ovesen, Dominik Zak, Goswin Heckrath

Kulstofbalancer og CO2 afgasning i danske søer og vandløb? (s 37)

Kenneth Thorø Martinsen, Kaj Sand-Jensen, Theis Kragh