Tidsskriftet - Abonnement - Seneste nummer - Tidligere numre - E-bøger - Forfattervejledning - Redaktion

Vand & Jord - Nr. 1 - Februar 2018

Synspunkt: Fra værktøj til viden: Hvordan nye målemetoder baner vejen for nye opdagelser (s 2)
Loren Ramsay

TEMA GEOCON - Udvikling og integrering af geofysiske målinger i forureningsundersøgelser (s 4)
Poul L. Bjerg, Anders Vest Christiansen, Ingelise Møller, Mads Georg Møller, Tom Birch Hansen, Jørn Christian Pedersen

3D-kortlægning af hydraulisk ledningsevne med nye geofysiske målinger (s 8)
Anders Vest Christiansen, Gianluca Fiandaca, Pradip Kumar Maurya, Ingelise Møller, Esben Auken, Nicola Balbarini, Poul L. Bjerg

Geofysik kortlægger grundvandsforurening (s 16)
Poul L. Bjerg, Nicola Balbarini, Vinni Rønde, Anders Vest Christiansen, Pradip Maurya, Gianluca Fiandaca, Esben Auken, Ingelise Møller, Mads Georg Møller

Omkostningseffektiv overvågning af alger (s 21)
Jacob Carstensen, Lumi Haraguchi, Hans Jakobsen

Ny effektiv metode til opsporing af uvedkommende vand i kloaksystemet (s 25)
Mette Nygaard Rasmussen, Mads Uggerby, Jørgen Skafte

Pesticider - nye udfordringer? (s 28)
Søren R. Lenschow, Kathrine Oest, Tove Svendsen, Lars F. Pedersen, Peter H. Madsen

Pesticidanalyser i Danmark (s 32)
Walter Brüsch, Carsten Langtofte Larsen

Temperatur identificerer interaktion mellem grundvand og overfladevand (s 36)
Gro Lilbæk, Anders G. Christensen

E. coli i drikkevand - hurtig analyse og lav detektionsgrænse (s 40)

Søren Bastholm, Sara Starcke, Martin Hesseløe

Måling og brug af grundvandspejlinger (s 43)
Susie Mielby

Ro(bo)tterne og spildevandet (s 47)
Peter Rasch