Tidsskriftet - Abonnement - Seneste nummer - Tidligere numre - E-bøger - Forfattervejledning - Redaktion

Vand & Jord - Nr. 1 - Februar 2017

Synspunkt: Vandløbs-oplandets tragedie (s 2)
Bent Lauge Madsen

Udfordringer ved målrettet regulering af kvælstof - og hvordan projektet TReNDS vil bidrage til en løsning (s 4)
Anker Laier Højberg, Jens Christian Refsgaard, Anne Lausten Hansen, Charlotte Kjærgaard, Bo Vangsø, Peter Engesgaard, Flemming Gertz

Måling af vandkvalitet i overløbsbygværker (s 9)
Lea Olesen, Peter Steen Mikkelsen, Lucia Vezzaro

Vandskabsmalere: L. A. Ring og miljøteknologien (s 13)
M. H. Christensen

Ophobes nanopartikler i fødekæden? (s 16)
Stine Rosendal Tangaa, Farban R. Khan, Margrethe-Winther Nielsen, Henriette Selck

Naturlig vandstand i moser langs Karup Å (s 20)
Louise Berg Hansen, Jann Ribergaard, Keld Mortensen

Sand- og fedtfang på rensningsanlæg (s 23)
Mogens Henze

Økologisk flow kræver dynamisk grundvands-overfladevandsmodel (s 24)
Hans Jørgen Henriksen

Naturlig hydrologi i Naturstyrelsens skove (s 29)
Mogens Krog, Anders Refsgaard, Frank Østergaard, Mads Jensen

Lodsejere redder naturperler (s 35)

Tina Charlotte Moustgaard Pedersen

Leverikten og brøndkarse: Et risikabelt bekendtskab (s 38)
Bent Lauge Madsen