Tidsskriftet - Abonnement - Seneste nummer - Tidligere numre - E-bøger - Forfattervejledning - Redaktion

Vand & Jord - Nr. 1 - Februar 2016

Synspunkt: Hurra! Hurra! (s 2)
Karsten Arnbjerg-Nielsen

Rekonstruktion af planternes udviklingshistorie - benspænd forvandles til frugtbart forskningsemne (s 4)
Kaj Sand-Jensen

Stofbelastning fra overløbsbygværker (s 10)
Asbjørn Haaning Nielsen, Jes Vollertsen

Midlertidig vandstandssænkning i Skærsø? (s 14)
Ronja Nygaard, Anna M. Klamt, Sandra M. Døssing, Henning S. Jensen, Kasper Reitzel, Frede Ø. Andersen

Er Fakta død? (s 18)
Bent Lauge Madsen

Miljølitteraturen (X) (s 23)
Fredderikke baronesse von Dant

Droner - et nyt værdifuldt værktøj til kystnær overvågning (s 24)
Niels Svane, Mogens R. Flindt, Erik Kristensen, Thomas Valdemarsen

Skarven beriger naturen i Holmegaard Mose (s 29)
Benjamin Nielsen

Nyt stenriv i Lillebælt (s 32)
Michael Olesen, Lena Marie Bau, Søren Larsen

Vand & Jord har brug for sponsorer (s 35)

Gyldensteen Strand - fra agerland til kystlagune (s 36)
Erik Kristensen, Mogens R. Flindt, Sandra Walløe Thorsen, Marianne Holmer, Thomas Valdemarsen