Tidsskriftet - Abonnement - Seneste nummer - Tidligere numre - E-bøger - Forfattervejledning - Redaktion

Vand & Jord - Nr. 1 - Februar 2015

Synspunkt: Indsatsen for vandmiljøet virker (s 2)
Miljøminister Kirsten Brosbøl
Aktuelt (s 3)

Danmarks nye vandområdeplaner (s 4)
Harley Bundgaard Madsen
På vej mod et godt havmiljø (s 9)
Anders Chr. Erichsen, Jesper Christensen, Hanne Kaas, Trine Cecilie Larsen, Stiig Markager, Ciarán Murray, Flemming Møhlenberg, Erik Koch Rasmussen, Karen Timmermann
Fastlæggelse af økologisk kvalitet i søer (s 13)
Martin Søndergaard, Dennis Trolle, Søren E. Larsen, Rikke Bjerring
Fagligt grundlag for den nye kvælstofretentionskortlægning (s 16)
Anker Lajer Højberg, Lars Troldborg, Brian Kronvang, Jørgen Windolf, Hans Thodsen, Christen Duus Børgesen, Gitte Blicher-Mathiesen, Henrik Tornbjerg, Vibeke Ernstsen, Jacob Gudbjerg
Nitratreduktionskort på markskala - kan det lade sig gøre? (s 20)
Jens Christian Refsgaard, Anne Lausten Hansen, Xin He
Udfordringer i forhold til en ny målrettet regulering (s 24)
Leif Knudsen
Målrettede virkemidler - deloplandsscenarie (s 27)
Charlotte Kjærgaard, Anna Marie Thierry, Camilla Husted Vestergaard, Bo Vangsø Iversen
Økonomi i differentieret regulering - eksempler fra Norsminde (s 31)
Brian H. Jakobsen
Vandløbsvedligeholdelsen skal om nødvendig ændres (s 34)
Bjarne Moeslund
Vandråd - et nybrud i dansk vandforvaltning (s 37)
Morten Graversgaard, Flemming Gertz, Irene Asta Wiborg, Chris Kjeldsen, Tommy Dalgaard