Tidsskriftet - Abonnement - Seneste nummer - Tidligere numre - E-bøger - Forfattervejledning - Redaktion

Vand & Jord - Nr. 1 - Marts 2014

Synspunkt: 30 års jubilæum (s 2)
Mogens Henze, Claus Hagebro
Dyrkningsjorden under pres (s 4)
Per Schjønning, Mathieu Lamandé, Lars J. Munkholm, Mogens H. Greve, Henrik Breuning-Madsen
En aktiv indsats for bundvegetationen vil forbedre miljøet i de danske fjorde (s 8)
Anne Lise Middelboe, Flemming Møhlenberg
Konvertering af DVFI faunaklasser til EQR-værdier (Økologisk Kvalitets Ratio) (s 12)
Søren E. Larsen, Nikolai Friberg, Peter Wiberg-Larsen, Jens Skriver, Lars Kjellerup Larsen
Vandafstrømning i kystnære zoner: Skjern Å - model og målinger (s 17)
Jørgen Windolf, Niels B. Ovesen, Jane B. Poulsen, Lars Troldborg, Brian Kronvang
Hydrometriske målinger i kystnære zoner: Skjern Å (s 22)
Jane B. Poulsen, Niels B. Ovesen, Jørgen Windorf, Brian Kronvang
Fra grøn idé til grøn forretning (s 24)
Henrik Poulsen

Genslyngning af vandløb - betydning for smådyr (s 28)
Klaus Kevin Kristensen
Aktuel Debat: Forurener elletræer med kvælstof? (s 32)
Bent Lauge Madsen

Skarvprædation på søfisk: Et indblik fra Viborg Søerne (s 34)
Christian Skov, Niels Jepsen, Henrik Baktoft, Stig Pedersen, Anders Koed
Aktuel Debat: Hvor er blødbundsvandløbenes faldhøjde forsvundet hen? (s 38)
Torben Larsen