Tidsskriftet - Abonnement - Seneste nummer - Tidligere numre - E-bøger - Forfattervejledning - Redaktion

Vand & Jord - Nr. 1 - februar 2013

Introduktion til temanummer: Ålegræs - og REELGRASS (s 2)
Søren Laurentius Nielsen, Mogens R. Flindt
Ålegræs i Danmark og REELGRASS projektet (s 4)
Mogens Flindt, Dorte Krause-Jensen, Kai Sand-Jensen
Ålegræs: Økologiske samspil og retablering (s 8)
Kai Sand-Jensen, Jens Borum, Mogens Flindt
Makroalger - og deres betydning for ålegræsset (s 12)
Jonas Ribergaard Rasmussen, Paula Canal-Vergés, Birgit Olesen
Forhindrer fysisk stress genetableringen af ålegræs? (s 16)
Thomas Valdemarsen, Mogens R. Flindt, Matthieu Delfosse, Erik Kristensen
Eutrofiering og klimaforandring er en giftig cocktail for ålegræs (s 22)
Ane Løvendahl Raun, Kai Sand-Jensen, Jens Borum
Hvornår glemmer fjordbunden sin fortid? (s 26)
Gary Banta, Erik Kristensen, Thomas Valdemarsen, Jens Borum, Anne Uldahl, Ane L. Raun, Cintia O. Quintana, Mogens Flindt
Ålegræs og lysforholdene under vand (s 30)
Søren Laurentius Nielsen, Troels Møller Pedersen
Udvikling af en dynamisk ålegræsmodel og GIS-værktøj (s 33)
Erik Koch Rasmussen, Paula Canal-Vergés, Mogens R. Flindt
Reelgrass og vandmiljøforvaltning (s 39)
Harley Bundgaard Madsen, Cathrine Bøgh Pedersen, Mikael Hjorth Jensen