Tidsskriftet - Abonnement - Seneste nummer - Tidligere numre - E-bøger - Forfattervejledning - Redaktion

Vand & Jord - Nr. 1 - februar 2011

Synspunkt: Da vi mistede uskylden (s 2)
Kathrine Richardson
Vejsalt i grundvandet (s 4)
Søren Munch Kristiansen, Birgitte Hansen, Flemming D. Christensen
Ændringer i næringsstofomsætning efter en kemisk sørestaurering (s 8)
Sara Egemose, Kasper Reitzel, Hans Erik Jensen, Torben L Lauridsen, Frede Ø. Andersen, Henning S. Jensen
Nedbrydning af oliestoffer i den umættede zone (s 12)
Andreas Houlberg Kristensen, Per Loll, Kaj Henriksen, Lars Mortensen, Per Møldrup
Svigtende reetablering af ålegræs i fjorde (s 17)
Mogens R. Flindt, Erik Kristensen, Thomas Valdemarsen
Miljølitteraturen I (s 21)
Frederikke baronesse von Dant

Caries og drikkevandets kvalitet (s 22)
Erik Arvin, Allan Bardou, Maja Bruvo, Martin Rygaard, Henrik Spliid
Peberholm - en kunstig naturperle (s 26)
Hans Ohrt
Knust beton til fosforfjernelse i vandmiljøet - Del 1 (s 32)
Melanie J. Sønderup, Charlotte H. Jensen, Malde V. Beinthin, Kasper Reitzel, Sara Egemose, Mogens R. Flindt
Et første landsdækkende redoxkort (s 37)
Vibeke Ernstsen, Peter Roll Jakobsen, Frantz von Platen