Tidsskriftet - Abonnement - Seneste nummer - Tidligere numre - E-bøger - Forfattervejledning - Redaktion

Vand & Jord - Nr. 1 - februar 2010

Synspunkt: Ordentlig overvågning er en forudsætning for vandmiljøindsatsen (s 2)
Erik Jørgensen
Detailudpegning af kvælstoffølsomme landbrugsarealer (s 4)
Jacob Skødt Jensen, Gitte Kjærsgaard Sørensen, Jacob Birk Jensen, Eva Ritter
For korte ben og næb - om vadefugle og klimaændringer (s 8)
Karsten Laursen, Toke Thomas Høye
Frigivelse af ammoniak fra havet (s 12)
Camilla Geels, Lise Marie Frohn, Martin Hvidberg, Ingela Dallhöff, Colin Stedmon, Michael Hjorth Jensen, Jesper Christensen, Ole Hertel
Klorofyl a i søer (s 16)
Martin Søndergaard, Søren E. Laursen, Torgen B. Jørgensen, Erik Jeppesen
Opløst organisk fosfor i grundvand? (s 20)
Lærke Thorling, Birgitte Hansen, Jakob Magid
Slambede - hvordan håndterer vi dem? (s 24)
Morten Lykkegaard Christensen, Dominik Marek Dominiak, Lisbet Adrian, Robert B. Hansen, Kristian Keiding, Per Halkjær Nielsen
Beskyttelse af vådområder og overfladevand (s 28)
Mette Dahl, Klaus Hinsby, Jens Christian Refsgaard
Kemisk sørestaurering 1: Et nyt fosfatbindende produkt (s 32)
Kasper Reitzel, Henning S. Jensen, Sussi Mortensen, Sara Egemose, Mogens Flindt, Frede Ø. Andersen
Kemisk sørestaurering 2: Fysiske sidegevindster og ulemper (s 35)
Mogens R. Flindt, Sara Egemose, Kasper Reitzel, Henning S. Jensen, Frede Ø. Andersen