Tidsskriftet - Abonnement - Seneste nummer - Tidligere numre - E-bøger - Forfattervejledning - Redaktion

Vand & Jord - Nr. 1 - marts 2009

Synspunkt: Ikke en frø, ikke en landmand (s 2)
Bent Lauge Madsen
Rensning af grundvand for BAM og atrazin med aktivt kul (s 4)
Erik Arvin, Liselotte Clausen, Tanja Kagstrup, Tanja Jeannette Christensen, Charlotte Bettina Corfitzen, Hans-Jørgen Albrechtsen
Undervurdering af kvælstof-udvaskningen (s 7)
Thorben E. Jørgensen, Klaus Kristensen, Nikolaj Ludvigsen
Kampen om danskheden (s 11)
P. E. Dant
Personcertificering i miljøprøvetagning (s 12)
Jette Bjerre Hansen, Anke Oberender
Mikrobiologien i en biogasreaktor (s 16)
Rena Angelidaki, Dimitar Karakashev
Natura 2000 til havs og fiskeri (s 20)
Søren Anker Pedersen
Aktiv slam renseanlæg: Slamflokkenes fysiske egenskaber bestemmes af få vigtige bakteriegrupper (s 23)
Poul Larsen, Jeppe Lund Nielsen, Per Halkjær Nielsen
Jordvarme (s 28)
Bente Villumsen
Radon og samfundet (s 31)
Jesper Bruun Petersen
Er ørreder klædt på til klimaforandringer? (s 35)
Michael M. Hansen, Lasse Fast Jensen, Cino Pertoldi, Søren Thomassen, Volker Loeschke
Fra forurenet jord til kulturarv (s 39)
Kathrine Saskow Kjærboe