Tidsskriftet - Abonnement - Seneste nummer - Tidligere numre - E-bøger - Forfattervejledning - Redaktion

Vand & Jord - Nr. 1 - januar 2008

Sikkerhed for vandværker og vandkvalitet (s 4)
Torben O. Jensen
Fra forskning til Vandrammedirektiv (s 9)
Lisbeth Flindt Jørgensen, Jens Christian Refsgaard, Anker Lajer Højberg
Invasive arter (s 15)
Claus Hagebro
Samarbejde om idéfasen i Roskilde Fjords opland (s 18)
Anders Refsgaard, Robert Nøddebo Poulsen, Flemming Jørgensen
Modellering af snæbelynglens migration (s 23)
Flemming Thorbjørn Hansen m.fl.
Kvalitetsstyring af grundvandsundersøgelser (s 29)
Christian Grøn
Vurdering og kvalitetskontrol af grundvandsundersøgelser (s 32)
Christian Grøn, Mogens Wium
Interkalibrering af grundvandsprøvetagere (s 35)
Birgitte Hansen, Lærke Thorling
Grundvandsprøvetagning i Danmark : hvordan gør vi i praksis
- en rundspørge blandt 20 større aktører på området i Danmark (s 38)
Mogens Wium, Christian Grøn