Tidsskriftet - Abonnement - Seneste nummer - Tidligere numre - E-bøger - Forfattervejledning - Redaktion

Vand & Jord - Nr. 1 - februar 2007

Synspunkt (s 2)
Karl Iver Dahl-Madsen
Ammoniakemission fra husdyrhold (s 4)
Sven G. Sommer, Britt-Ea Jensen
Nye modeller til beregning af ammoniaktab (s 5)
Sven G. Sommer, Martin N. Hansen, Nick Hutchings
Ammoniakemission fra svinestald (s 8)
Poul Pedersen
Ammoniakemission fra fjerkræstald (s 10)
Niels H. Lundgaard
Biomonitering af ammoniaknedfaldet tæt ved stalden (s 12)
Hans Spelling Østergaard, Søren Ugilt Larsen
Måling af ammoniak i nærheden af stalde (s 16)
Per Løfstrøm, Helle Vibeke Andersen
Marginalia: Hieskratten og overvægtige lystfiskere (s 21)

Kvælstofnedfald truer højmoser (s 22)
Birgitte Hansen, Henriette Bjerregaard, Jens Erik Lindgaard, Karen Tamstorf, Keld Rømer Rasmussen, Per Nørnberg
Grundvandsmodel for Københavns Amt 1850-2003 - del 1 (s 28)
Jan Jeppesen
Retablering af god økologisk status i moser (s 34)
Anders Refsgaard, Oluf Jessen, Bo Møller
Galathea 3 ekspeditionen, Togtben 7, Cape Town - Broome (s 39)
Louise Schlüter