Tidsskriftet - Abonnement - Seneste nummer - Tidligere numre - E-bøger - Forfattervejledning - Redaktion

Vand & Jord - Nr. 1 - februar 2004

Synspunkt: Renere jord- og vandmiljø inden 2016? (s 2)
Jørgen Dan Petersen
Toksicitet af miljøfremmede stoffer i Harrestrup Å (s 4)
Kildeby, Martine Reinhold m.fl.
Kulstofpuljen i moser i Danmark (s 9)
Sune Djurhuus, Lars Krogh, Mogens H. Greve
Nedbrydning af LAS under anaerobe forhold (s 14)
Trine Løbner, Lars Toräng, Irini Angelidaki
Diffus jordforurening i København (s 17)
Niels H. Jensen, Anita Veihe, Thomas Hougaard
60 års nitratudvaskning (s 22)
Lærke Thorling
Holmegårds Mose : kan man genoprette en højmose? (s 26)
Niels Riis, Signe Nepper Larsen
Danske søer og vandrammedirektivet (s 34)
Søndergaard, Martin m.fl.
Effekter af hundestejler i brakvandssøer (s 38)
Tue Jakobsen, Pia Borch Hansen