Tidsskriftet - Abonnement - Seneste nummer - Tidligere numre - E-bøger - Forfattervejledning - Redaktion

Vand & Jord - Nr. 1 - februar 2003

Synspunkt: Når naturen går over optugtelsen (s 2)
Karl Iver Dahl-Madsen
Suspensionsernæring - om filtrerende dyrs liv i en tynd algesuppe (s 4)
Hans Ulrik Riisgaard, Poul Scheel Larsen
Fytoremediering : tre illustrative eksempler (s 9)
Kåre Press-Kristensen, Stefan Trapp
MTBE-nedbrydning i danske grundvandssedimenter (s 13)
Loll, Per m.fl.
Diffus fosforbelastning : transportveje og regulering (s 17)
Lisbeth Wiggers
Klassifikation af vandløb og ådale (s 21)
Sebastian H. Mernild, Bent Hasholt
Fastlæggelse af redoxforhold i grundvand ((s 24)
Niels Peter Arildskov
Vandrammedirektivet : kompleksitet og omkostningseffektivitet (s 29)
Grevy, Palle m.fl.
Badevandsudsigt for Københavns Havn (s 33)
Erichsen, Anders Christian m.fl.
Fortidens pesticidsyndere i Københavns grundvand (s 37)
Nilsson, Bertel m.fl.