Tidsskriftet - Abonnement - Seneste nummer - Tidligere numre - E-bøger - Forfattervejledning - Redaktion

Vand & Jord - Nr. 1 - februar 2002

Danskerne sætter pris på søer (s 6)
Majbritt Overgård, Kurt Nielsen

Indsatsplaner på drikkevandsområder (s 9)
Heidmann, Tove m.fl.

Iltforhold i grødeøer (s 13)
Ulla H. Linderoth, Nikolaj Friberg

Kvælstofudvaskning - kan den måles og modelleres? (s 17)
Jørgen Windolf, Henrik Tornbjerg, Kirsten Muus

Lagdeling i et vandløbssystem (s 22)
Flemming Jakobsen, Kim Wium Olesen, Mads Madsen

Vandrammedirektivet, konkretisering af miljømål (2) (s 25)
(se også Vand & Jord nr. 1 2001, s 17-21)
Pedersen, Steen m.fl.

Primærproduktion og næringsbelastning (s 32)
Michael Olesen, Torben Roug

Konsekvenser af overløbshændelser i kystnære områder (s 36)
Mogens R. Flindt, Cathrine Bøgh Pedersen, Jan Burgdorff Nielsen